Vem är Susanne Kindwall?

Jag hade mina första kurser i psykoprofylax / Lamazemetoden för ca 40 år sedan. Deltagarna är för det mesta förstföderskor men även de som väntar sitt andra, tredje barn och tvillingar. Jag tycker fortfarande att detta är bland det roligaste jag kan göra! Skälet till att jag började med kurser var att jag, under en lång och inte helt komplikationsfri förlossning, hade ett ovärderligt stöd av att ha lärt mig psykoprofylax när jag födde min son 1971. Det ledde till att jag utbildade mig till förlossningspedagog för att kunna föra kunskapen vidare till andra blivande föräldrar.

Jag var också med och bildade en intresseförening som ville bidra till konstruktiva inlägg i den då pågående debatten om kvinnors rätt att föda ”smärtfritt”, hemförlossningar, samarbetet mellan barnmorska och föräldrar, föräldrars förberedelseansvar inför förlossningen m.m. Aktuella auktoriteter på området som Sheila Kitzinger, Fredrik Leboyer, Prof John Lind, KS är några exempel på personer som föreningen utbytte erfarenheter med och bjöd in till seminarier. Föreningen tog också fram läroplan för förlossningspedagoger och genomförde utbildningar.

Jag arbetar som certifierad instruktör i spädbarnsmassage, har arbetat också som terapeut (psykosyntesterapeut, diplomerad från Psykosyntesakademin) och har en bakgrund inom HR (Human resources) under 25 år i näringslivet.