Kunskap om förlossningsprocessen

Att veta vad som kommer att ske är viktigt. Under kursen tecknas en ”karta” som hjälper dig att veta ungefär var du befinner dig och vad som är karaktäristisk för de olika faserna. Karta och verklighet stämmer dock inte alltid överens. Varje förlossning är unik och oförutsedda händelser får man därför ta hand om när de uppstår. Vad det kan innebära, om det blir avsteg från det ”statistiska genomsnittet”, kommer att gås igenom.