Lämplig ålder för massage

babysDen bästa tiden är från 6 veckor till ca 6 månader. Större barn har inte ro att ligga still, vill vara aktiva och upptäcka världen.