När ska man börja?

Åtta veckor före beräknad nedkomst är en lämplig tidpunkt. Målet med kursen är att ge blivande föräldrar kunskap och ”verktyg” så att ni kan ta en aktiv del i förlossnings- förloppet i stället för att passivt inordnas i rutinerna inom sjukvården. Jag vill förstärka mammans tillit och förmåga att lyssna till den egna kroppen, förmågan att föda barn. Det inkluderar också i allra högsta grad pappans/medföljandes aktiva deltagande under både graviditet och förlossning. Kursen har ett basinnehåll men det är fritt fram att lägga till eller fördjupa det som just du/ni vill fokusera på.

Den första träffen - Clara och Robert

Den första träffen – Clara och Robert

 

Mer information om kursinnehållet finner du under respektive rubrik.