Olika ställningar under förlossningsarbetet

Det hjälper att vara så rörlig som möjligt under värkarbetet. Genom att ändra ställning kan både smärtan lindras och förlossningsarbetet gå snabbare. Hur man kan göra för att åstadkomma detta kommer att gås igenom.