Smärta och smärtlindring

Tiina using laughing gas

Tiina andas lustgas

Det finns god smärta och dålig smärta. Smärta under förlossningen är normalt. Det visar att förlossningsarbete går i rätt riktning. Varje värk tar dig närmare babyn! Smärtans karaktär förändras under värkarbetets gång. Den är svår att beskriva eftersom den liknar inte tidigare smärterfarenheter. Allas smärttrösklar är olika. Man ska inte behöva uppleva olidlig smärta. Kursen kommer att gå igenom vad som påverkar smärtupplevelsen och hur man själv kan göra något åt den. Det blir en genomgång av kompletterande smärtlindringsmetoder, naturliga såväl som kemiska, när de kan användas och hur, av vem de ges, för- och nackdelar.