Vad händer om det inträffar något oväntat?

Förlossningsarbetet följer ett mönster men samtidigt är varje förlossning unik. Om avvikelser inträffar vad händer då? Detta tas upp i kursen t.ex. kejsarsnitt, rutiner på sjukhuset m.m.