Pappans/medföljandes roll i förberedelser och under förlossningen

Sergio med Arvid - Fortsätt och bär mig...

Sergio med Arvid – Fortsätt och bär mig…

Kursen bidrar till att göra pappan mer delaktig i graviditeten och få förståelse för vad som väntar och hur han kan hantera situationen. Pappan är därför en mycket betydelsefull person, dels under förberedelserna, dels under förlossningen. Före gör ni olika övningar tillsammans. Under blir pappan en del av teamet som stöttar mamman . Han är den person som känner mamman bäst, kan läsa av henne och vara språkrör för henne när så behövs. Efteråt kan ni känna att ni delar upplevelsen av att bli föräldrar, övergången från att vara två till att bli tre; något som innebär mycket glädje, alldeles för lite sömn och undret att lära känna en ny liten varelse – ert barn. (se vidare kommentarer från tidigare kursdeltagare).